2018

Datum Místo Program
16.12. Emauzský klášter - kostel
pozvánka; program
F.X.Brixi: Missa pastoralis
in D, adventní a vánoční
hudba 
z barokních
kancionálů
12.12. Thomayerova nemocnice
- kaple (pro Thom. nemocnici)
J.J.Ryba: Česká mše
vánoční
4. 11. Emauzský klášter - kostel
pozvánka; program; příloha-hymny
Podzimní koncert ESO
(J.J. Ryba Requiem F dur, vlastenecké písně)
21. 10. Řevnice, kostel sv. Mořice
program; příloha-hymny
http://www.revnice.cz/dre-cs/18008-koncert-k-100-vyroci-csr.html
Koncert ke 100 letům
republiky
J. J. Ryba: Requiem F-dur
a další skladby
2. 10. Park Přátelství, Praha 9-Prosek
cyklus Prosecká zastaveníčka 2018
program
Gounod, Ryba, Führer
1. 6. Emauzský klášter - refektář

pozvánka; program

Jarní koncert ESO
(Caldara, Gounod)
15. 5. Park Přátelství, Praha 9-Prosek
cyklus Prosecká zastaveníčka 2018
program
Gounod, Caldara, Foure,
Vivaldi ad.