2018

Datum Místo Program
1. 6. Emauzský klášter - refektář

pozvánka

Letní koncert ESO (Caldara, Gounod)
15. 5. Park Přátelství, Prosek -  cyklus
Prosecká zastaveníčka 2018
Gounod, Caldara, Foure,
Vivaldi ad.