2014 - přehled vystoupení

Datum Místo Program
19.12. Emauzské opatství, Praha 2
       pozvánka  
F. V. Hek:
Missa pastoralis in C
9. 12. Thomayerova nemocnice, Praha 4
(benefiční koncert pro sdruž. Lékořice)
J. J. Ryba:
Česká mše vánoční
23.11. Kostel sv. Václava,
Praha-Smíchov
F. Schubert: Mše B-dur
6. 11. Muzeum české hudby,
Praha 1      pozvánka
Česká hudba v proměnách času
(B. Smetana, A. Stamic)
2. 11. Kostel sv. Jiljí, Praha 1 W. A. Mozart: Requiem d-moll
30.10. Emauzské opatství, Praha 2
      pozvánka
B. Smetana, A. Stamic (benefiční koncert pro sdružení Gregorius)
11.10. Ústí nad Orlicí
(Festival duchovní hudby sv. Cecílie)
      pozvánka 
Skladby B. Smetany a B. M. Černohorského
14. 9. Kostel sv. Mikuláše, Bor u Tachova
(loretánské slavnosti)
F. Schubert: Mše B-dur
28. 6. Colloredo-Mansfeldský palác,
Praha 1
G. B. Pergolesi: Stabat Mater
21. 6. Colloredo-Mansfeldský palác,
Praha 1      pozvánka
Duchovní skladby B. Smetany a Z. Fibicha
3. 6. Koncertní sál Zpěváckého spolku Hlahol,
Praha 1      pozvánka
díla Bedřicha Smetany
(v rámci Roku české hudby)
12. 4. Kostel sv. Havla, Poříčí nad Sázavou
       pozvánka 
G. B. Pergolesi: Stabat Mater,
B. Smetana
8. 4. Emauzské opatství, Praha 2
     pozvánka
G. B. Pergolesi: Stabat Mater,
S. Jelínek