Emauzský sbor a orchestr (ESO) působí od roku 1990 při Emauzském opatství v Praze, kde pravidelně zkouší a vystupuje v prostředí barokního refektáře nebo kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů. V repertoáru ESO jsou církevní i světská díla především z období baroka a klasicismu (J. D. Zelenka, J. S. Bach, G. F. Händel, W. A. Mozart, J. J. Ryba, F. X. Brixi, J. Haydn a další). Členy souboru jsou amatérští hudebníci nejrůznějších profesí; při provedení náročněji obsazených skladeb spolupracujeme s profesionálními hudebníky či některými dalšími pražskými sbory.

Historie Emauzského sboru a orchestru sahá do roku 1965, kdy se nadšením studentů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze vytvořil sbor, který působil mnoho let při kostele sv. Jakuba v Praze-Stodůlkách a účinkoval především při církevních obřadech. Po několikaleté přestávce, způsobené plněním rodičovských povinností, obnovil sbor svou činnost v polovině 80. let, a to nejprve pouze u příležitostí vánočních a velikonočních svátků. V roce 1987 se ke sboru připojil orchestr složený nejprve z několika houslistů a hráčů na zobcové flétny, kteří podomácku provozovali barokní skladby pro svoje vlastní potěšení. Orchestr byl postupně obměňován, rozšiřován a doplňován i hráči na dechové nástroje (lesní rohy, klarinety, trubky). V roce 1988 soubor poprvé účinkoval v Boru u Tachova při slavnostní bohoslužbě v rámci Borských slavností. Koncem 90. let posílili ESO někteří členové z obdobných pražských neprofesionálních souborů a v souboru tehdy působilo 15 až 20 členů orchestru a 25 až 30 členů sboru. Po rozpadu orchestru (2022) zůstal aktivní Emauzský sbor ESO, který se dále rozvíjí a pro vystoupení navazuje spolupráci s externími orchestry (2022-2023 s komorním orchestrem Musica Quinta Essentia).

Jako dirigent ESO přes dvacet let působil Petr Bedrník, nyní člen sboru; sbormistryní a dirigentkou à capella skladeb byla po mnoho let Ludmila Porazilová, sbor poté krátce vedla Jana Halbychová. Na provedení orchestrálních skladeb se souborem svého času spolupracoval korepetitor Národního divadla v Praze Jaroslav Krátký. V ESO krátce hostovali i dirigenti Marek Valášek, Roman Z. Novák, Karel Valter a Zbyněk Müller. Od roku 2008 do března 2022 byl dirigentem a uměleckým vedoucím souboru Tomáš Čechal.

Sbormistryní je Marie Matějková, od září 2022 působí v ESO jako dirigenti Markus Flodin a Daniel Kadlec

Soubor je členem Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles (ANKST). Od roku 2014 je ESO zapsaným spolkem.