Emauzský sbor a orchestr

 

Adresa:

Emauzský sbor a orchestr, z. s.
Vyšehradská 320/49
128 00  Praha 2 - Nové Město

ID datové schránky: cqswfg2

: 26557193

DIČ: CZ26557193

Spolek zapsaný ve spolk. rejstříku vedeném MěS v Praze pod sp. zn. L 20250.

Bankovní spojení: č. ú.: 4692255001/5500

 

Kontaktní osoby:

Růžena Zimová - organizační záležitosti
   ruzzim@seznam.cz, 737 259 200

Marek Klufa - sbor

   marek_klufa@seznam.cz, 602 740 701