2017

Datum Místo Program
9.5. Park Přátelství, Prosek Zahajovací koncert cyklu Prosecká zastaveníčka 2017: Führer, Bruckner ad. 
24. 3. Emauzy - refektář
pozvánka, program
A. Bruckner - mše C dur, R. Führer