2017

Datum Místo Program
20.12. Kulturní dům Skála u Hořic Rybova mše vánoční
17.12. Emauzské opatství - kostel
Praha 2-Nové Město
R. Führer: Missa pastoralis a české pastorely
13.12. Thomayerova nem. - kaple Rybova mše vánoční - benefiční koncert pro Lékořici
14.10. Festival duchovní hudby sv. Cecílie, Ústí nad Orlicí R. Führer, A. Bruckner
26.9. Praha 9-prosek, park Přátelství R. Führer, A. Bruckner (cyklus Prosecká zastaveníčka)
6. 9. Praha 9-Vysočany, svatyně Krista Krále R. Führer, A. Bruckner (cyklus 9x9)
12. 6. Emauzské opatství - kostel
Praha 2-Nové Město
pozvánka, program
L. van Beethoven - Missa C dur, Op. 86
9. 5. Praha 9-Prosek, park Přátelství Zahajovací koncert cyklu Prosecká zastaveníčka 2017, skladby Führera, Brucknera ad. 
24. 3. Emauzské opatství - refektář
Praha 2-Nové Město
pozvánka, program
A. Bruckner - mše C dur, R. Führer