2016

Datum Místo Program
20.12. Obecní dům Boháňka - Skála
(u Hořic)
(   www.bohanka.org   )
Rybova Česká mše vánoční
13.12. Kaple Nemocnice Krč, benefiční koncert pro sdružení Lékořice Rybova Česká mše vánoční
9. 12. Emauzské opatství - kostel
Praha 2-Nové Město
     pozvánka, program
Jan Augustin Vitásek: Missa
solemnis; skladby Führera, Koželuha
20.11. Kostel sv. Václava
Praha 5-Smíchov
 pozvánka
Jan Augustin Vitásek: Missa
solemnis
 
5. 11. Kostel sv. Václava,
Praha 10-Vršovice
pozvánka, program
W. A. Mozart: Requiem
2. 11. Kostel sv. Jiljí,
Praha 1-Staré Město
W. A. Mozart: Requiem
(provedení při bohoslužbě)
4. 10. Praha 9-Prosek, park Přátelství koncert z cyklu Prosecká zastaveníčka (skladby Ryby, Koželuha, Führera)
21. 9. Emauzské opatství, kostel
Praha 2
pozvánka
Letní koncert ESO -
benefiční, 
na obnovu varhan
(skladby Ryby, Koželuha, Führera)
14. 9. Praha 9-Vysočany, Svatyně Krista Krále koncert z cyklu 9x9 (skladby Ryby, Koželuha, Führera)
13. 6.
 
Praha-Kyje, kostel
sv. Bartoloměje
Koncert pro Prahu 14 (skladby Bacha, Händela)
6. 6. 
 
Praha 9-Prosek, park Přátelství zahajovací koncert 9x9 (skladby Bacha, Händela, Vaňhala)
24. 5.
 
Praha 9-Prosek, park Přátelství zahajovací koncert Proseckých zastaveníček (skladby Bacha, Händela, Vaňhala)
19. 5. Ústí nad Labem - divadlo
pozvánka
společný koncert s
Bendovým komorním orchestrem 
(skladby J. Ch. Bacha, J. J. Ryby)
31. 3. Emauzské opatství, kostel,
Praha 2
pozvánkaprogram
jarní koncert
(skladby Bacha, Händela, Mozarta,
Vaňhala aj.)