2015 - přehled vystoupení

Po celý rok se věnujeme dílům Jakuba Jana Ryby (26. 10. 1765 až 8. 4. 1815) - takovým, která byla víceméně zapomenuta nebo jsou běžně interpretována podle partitur s pozdějšími „nerybovskými“ úpravami.

Při této příležitosti jsme získali finanční podporu Ministerstva kultury ČR, na projekt "Jakub Jan Ryba objevovaný".


Datum Místo Program
18. 12. Emauzské opatství, kostel,
Praha 2
      pozvánka
J. J. Ryba: Hej, mistře
(v nejstarší dochované
písemné verzi)
1. 12. Bazilika sv. Petra a Pavla, Vyšehrad, Praha 2
     program
Staročeské roráty
6. 11. Emauzské opatství, refektář, Praha 2
    pozvánkaprogram
J. J. Ryba:
Requiem in F
2. 11. Kostel sv. Jiljí, Praha 1 J. J. Ryba:
Requiem in F
10. 10. Ústí nad Orlicí
Festival sv. Cecílie
J. J. Ryba:
drobné skladby
18. 6. Emauzské opatství, Praha 2
     pozvánka
J. J. Ryba:
Missa solemnis in C
29. 5. Poříčí nad Sázavou
Kostel sv. Havla
z díla J. J. Ryby
(v rámci akce Noc kostelů)
8. 4. Emauzské opatství, Praha 2
      pozvánka
J. J. Ryba: Stabat Mater
1. 1. Emauzské opatství, Praha 2 Novoroční mše