Marie Matějková (soprán, sbormistryně ESO)

První hudební zkušenosti získávala v Kühnově dětském sboru i na pražských divadelních scénách (ND, Smetanovo divadlo, Karlín). V roce 1980 natáčela na CD pod taktovkou V. Neumanna dětská sóla v Janáčkově opeře Liška Bystrouška. Po absolutoriu Konzervatoře v Praze se v roce 1988 stala členkou Rozhlasového sboru, kde dostala sólové příležitosti (např. sopránové sólo v Sukově Křečovické mši). Po zániku Rozhlasového sboru příležitostně účinkovala v různých sborech (Pražský filharmonický sbor, Pražský komorní sbor) a dostávala stále více sólových nabídek: W. A. Mozart - Requiem, Missa brevis in D, Korunovační mše; L. v. Beethoven - Messe C dur; G. B. Pergolessi - Stabat mater; A. Vivaldi - Gloria; A. Salieri - Missa solenne; J. J. Ryba - Česká mše vánoční. Orientuje se i na interpretaci současných autorů: zpívala řadu prvotin mladých absolventů AMU i skladby M. Kopelenta a P. Ebena, jehož Řecký slovník vyšel v roce 1999 na CD. Vystoupila v cyklu "Fater des Lichter" (SRN - 2001) a zpívala při provedení světové premiéry Requiem švýcarského skladatele H. Vartana na koncertech v Zürichu a Ženevě. O studiu a provedení tohoto projektu natočila Česká televize dokumentární film. Spolupracovala na televizním pořadu o A. Dvořákovi, kde uvedla Moravské dvojzpěvy a Biblické písně. Od roku 2000 je členkou Pražského filharmonického sboru. Zpívá v Pražském katedrálním sboru, který příležitostně i diriguje.

V Emauzském sboru a orchestru se od konce roku 2009 nejprve ujala sopránových sól, od roku 2012 zde působí též jako sbormistryně.