Nejbližší koncerty a akce:

 

Datum Místo Program
28. 9. 2020
KONCERT JE

ZRUŠEN
Odolena Voda
- kostel sv. Klimenta
Svatováclavský koncert
(Mozart: Korunovační mše, aj.)


**************************************

AKTUÁLNĚ: Z důvodu potřeby posílení orchestru hledáme hráče do všech smyčcových skupin - kontaktujte nás, prosím, na jvojtisek@cmi.cz.

**************************************

Emauzský sbor a orchestr (ESO) tvoří 15 až 20 členů orchestru a 25 až 30 členů sboru. V repertoáru ESO jsou církevní i světská díla především z období baroka a klasicismu. Pravidelně koncertujeme v prostorách našeho "domovského působiště" - v refektáři či kostele Emauzského opatství v Praze; účastníme se i dalších vystoupení a akcí v Praze i mimo ni. /více o souboru/

Bližší informace uskutečněných koncertech najdete v rubrice Vystoupení.

 
Součástí příprav na koncerty ESO jsou také soustředění členů souboru. 
 
Chcete-li se k nám přidat, rádi se s vámi potkáme na zkoušce souboru v pátek od 17.30 hod. v refektáři Emauzského opatství v Praze.