Nejbližší koncerty a akce:

 
Datum Místo Program
pátek 24. 3. 2017 od 19 hod.
     pozvánka
Emauzy - refektář z díla R. Führera a A. Brucknera 
(Windhaagermesse C dur)
pátek 2. 6. 2017 od 19 hod. Emauzy - kostel L. van Beethoven: Mše C dur, op.86
R. Führer: Cantate Domino, op. 296

***************************************

Emauzský sbor a orchestr (ESO) tvoří 15 až 20 členů orchestru a 25 až 30 členů sboru. V repertoáru ESO jsou církevní i světská díla především z období baroka a klasicismu. Pravidelně koncertujeme v prostorách našeho "domovského působiště" - v refektáři či kostele Emauzského opatství v Praze; účastníme se i dalších vystoupení a akcí v Praze i mimo ni. /více o souboru/

Bližší informace o připravovaných i uskutečněných koncertech najdete v rubrice Vystoupení.

 
Součástí příprav na koncerty ESO jsou také soustředění členů souboru. 
 
Chcete-li se k nám přidat, rádi se s vámi potkáme na zkoušce souboru v pátek od 17.30 hod. v refektáři Emauzského opatství v Praze.