Nejbližší koncerty a akce:

 

Datum Místo Program
7. 6. 2024
Noc kostelů
www.nockostelu.cz 
Bazilika svaté Markéty Antiochijské, 
Praha 6 - Břevnov
Giacomo Puccini: Messa di Gloria 

             

**************************************

Emauzský sbor a orchestr (ESO) dlouho působil ve složení komorní smyčcový orchestr a smíšený sbor, od září 2022 sbor ESO spolupracuje s externími komorními orchestry, např. se souborem Musica quinta essentia. V repertoáru ESO jsou církevní i světská díla především z období baroka a klasicismu. Pravidelně koncertujeme v prostorách našeho "domovského působiště" - v refektáři či kostele Emauzského opatství v Praze; účastníme se i dalších vystoupení a akcí v Praze i mimo ni. /více o souboru/

Bližší informace uskutečněných koncertech najdete v rubrice Vystoupení.

Chcete-li se k nám přidat, rádi se s vámi potkáme na zkoušce souboru v pátek od 17:30 v refektáři Emauzského opatství v Praze 2.