Nejbližší koncerty a akce:

 

Datum Místo Program
úterý 21.11.2017
18 hod.
Emauzy - rajský dvůr vystoupení sboru při
svěcení kříže
středa 22.11.2017
19 hod.
Emauzy - refektář Skladby R. Führera a
A. Brucknera - benefiční koncert
k 670. výročí kláštera
středa13.12.2017
18.30
Thomayerova nem.
- kaple
Rybova mše vánoční -
benefiční koncert pro Lékořici
neděle 17.12.2017
19 hodin
Emauzy- kostel Führer: Missa pastoralis

 

**************************************

Emauzský sbor a orchestr (ESO) tvoří 15 až 20 členů orchestru a 25 až 30 členů sboru. V repertoáru ESO jsou církevní i světská díla především z období baroka a klasicismu. Pravidelně koncertujeme v prostorách našeho "domovského působiště" - v refektáři či kostele Emauzského opatství v Praze; účastníme se i dalších vystoupení a akcí v Praze i mimo ni. /více o souboru/

Bližší informace uskutečněných koncertech najdete v rubrice Vystoupení.

 
Součástí příprav na koncerty ESO jsou také soustředění členů souboru. 
 
Chcete-li se k nám přidat, rádi se s vámi potkáme na zkoušce souboru v pátek od 17.30 hod. v refektáři Emauzského opatství v Praze.